Landsbygdsnätverket

Grasshopper, en anpassning för skandinaviska förhållanden

Syftet med projektet är att utveckla ett beslutsstödsystem för betesskötsel för svenska betesvallar inklusive verktyg för biomassamätning. Verktyget som ska utvärderas är Grasshopper från irländska True North i kombination med vegetationsindex från satellitdata. Verktyget ska mäta den komprimerade beteshöjden med millimeternoggrannhet och göra automatiska registreringar med GPS positionering. Verktyget ska utvärderas samt anpassas till svenska förhållanden.

Projektägare: HS Konsult AB
Projektslut: 2022-12-25
Budget: 0,6 miljoner kronor
Kontakt: Line Strand, 070-2073307

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Jordbruk, Växtodling

Plats

 Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län