Landsbygdsnätverket

Hope for Swedish hops - ölproduktion med smak och lokal identitet från svenska humlesorter

Utveckla öl framställd på svenska humlesorter med kända sensoriska egenskaper där slutprodukterna håller en hög kvalitet som klarar konkurrensen på den svenska marknaden. Svenska humleodlare ska kunna producera svenska humlesorter med kända sensoriska egenskaper för att underlätta försäljning till mikrobryggerier och humlegrossister. Humleodlare ska kunna anpassa sitt sortval baserat på önskvärda egenskaper hos humlen samt efterfrågan hos kunden. Svenska bryggerier ska få kunskap om hur sensoriska egenskaper hos humlesorter påverkar kvaliteten på slutprodukten. Projektet ska karakterisera och utvärdera sensoriska egenskaper hos svenska humlesorter samt i slutprodukten efter testbryggning. Analysresultaten sparas och uppdateras i ett register som ska finnas tillgängligt för odlare och bryggerier.

Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektslut: 2022-12-31
Budget: 4,3 miljoner kronor
Kontakt: Johanna Östlund, 070-5406918

Kategori

Trädgårdsnäring, Växtodling

Plats

 Hela landet