Landsbygdsnätverket

Innovation som tillgängliggör svenska växtproteiner i alla kategorier vegetariska livsmedel

Syftet är att etablera en ny innovativ processlinje i Sverige för att i stor skala utvinna växtproteiner ur svenska råvaror och producera ett funktionellt proteinisolat. Målet är att använda proteinisolat från svenska råvaror i flertalet vegetariska livsmedel till både den svenska och internationella marknaden.

Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektslut: 2024-07-31
Budget: 7,3 miljoner kr
Kontakt: Lina Svanberg, 073-0260329

Kategori

Jordbruk, Växtodling

Plats

 Hela landet