Landsbygdsnätverket

Innovativ Solhybridbaserad Varmluftsprocess för spannmålstorkning

Problemet som innovationen ska lösa är att sänka torkningskostnader för spannmål. Den tänkta lösningen bygger på att nyttja solenergi i kombination med annan energibesparande teknik. Resultatet blir en varmluftsprocess som är tillförlitlig, kostnadseffektiv och fossilfri. Dessutom elimineras risker kopplade till användningen av inköpta bränsle.

En varmluftsprocess med integrerad energiåtervinning har tagits fram och därutöver har flera mindre torkar använts i testprojekt vid torkning av olika material. Resultaten har varit positiva och lärdomar från projekten har kontinuerligt lett till vidareutveckling av principen. Syftet med projektet är att konstruera en fullskalig prototyp av varmluftsprocessen som driftsätts i verklig miljö hos en lantbrukare. Med insatsen skapas förutsättningar som krävs för framtida kommersialisering av varmluftsprocessen. Under projektets gång planeras vidareutveckling av varmluftsprocessen till full skala samt testning, verifiering och demonstration i fält. Slutresultatet från genomfört projekt ger nödvändigt underlag för att etablera produktion av varmluftsprocessenheter.

Artikel: Soldriven spannmålstorkning kan bli det nya normala

Projektägare: AGROVÄST Livsmedel AB
Projektslut: 2026-09-30
Budget: 2 miljoner kronor
Kontakt: Anders Johansson , 076-107 81 72

Kategori

Energi, Jordbruk, Växtodling

Plats

 Västra Götalands län