Landsbygdsnätverket

Johannas Stadsodlingar – för utveckling av ett avancerat näringsåtervinningssystem

Syftet är att lösa problemet med att det idag inte finns kommersiellt tillgängliga näringsåtervinningssystem för slutna cirkulerande vattenbaserade matproduktionssystem (en så kallad akvaponi). Andra problem innovationen ska lösa är ökad näringstillgång för primärproduktionen i en akvaponi (bladgrönt) där konstgödsel måste annars användas för att komplettera näringstillförseln för produktionen, samt energitillförsel.

Målet är att innovationen löser dessa problem genom en serie integrerade och digitalt styrda bioreaktorer, där slutprodukterna är: biogas, ett näringsflöde och ett jordförbättringsmedel. Förväntat resultat är ett demonstrerat och fullt testad slambehandlingssytem (STREM), med digital mät- och kontrollmodul i en automatiserad anläggning med TRL 8. 

Projektägare: Johannas Stadsodlingar AB
Projektslut: 2026-10-30
Budget: 4,5 miljoner kr
Kontakt: Linnea Jäder, 073 831 46 75

Kategori

Energi, Växtodling

Plats

 Stockholms län