Landsbygdsnätverket

Klimatneutral kvävefixeringsprocess

Syftet är att utveckla en fossilfri process för fixering av kväve från luften för tillverkning av kvävegödsel. Målet med projektet är att designa en pilotanläggning, med utgångspunkt i tester och mätningar ta fram en modell för en storskalig anläggning, utvärdera marknadsmässiga aspekter samt ta fram en strategi som maximerar teknikens och slutproduktens nytta på marknaden.

Projektägare: Nitrocapt AB
Projektslut: 2023-12-31
Budget: 6,7 miljoner kr
Kontakt: Gustaf Forsberg, 070-3479667

Kategori

Jordbruk, Växtodling

Plats

 Uppsala län