Landsbygdsnätverket

Kollaborativ intelligens och datadrivet beslutsfattande inom jordbrukssektorn

En digital plattform för ett nätverk för kollaborativ intelligens mellan jordbrukare. Detta innebär nya analysverktyg och kanaler för försäljning och inköp som främjar en öppen konkurrens och ger ökad transparens på spannmålsmarknaden. Den digitala plattformen kommer att bygga på de allra senaste teknikerna inom artificiell intelligens, machine learning, data mining och statistisk analys för att kunna ge datadrivet beslutsstöd inom jordbruksnäringen. Beslutsstödet avser både grundläggande och avancerade marknadsanalyser, försäljning av producerade varor, planering av produktion samt inköp. Utformningen av tjänsterna kommer att utvärderas under projektets gång för att automatiskt anpassa nätverket efter användarnas specifika behov.

Projektägare: Skira AB
Projektslut: 2020-10-31
Budget: 1,8 miljoner kr
Kontakt: Niklas Wallsargård, 073-0522705

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Handel och marknad, Jordbruk, Växtodling

Plats

 Hela landet