Landsbygdsnätverket

Kul fiber

Syftet är att genom ny innovativ teknik skapa förutsättningar för ökad produktion av hampa, en högre förädlingsrad samt bidra till nya produkter och ökad lönsamhet för entreprenörer och lantbrukare. Målet är konstruera en fungerande mobil prototyp som klarar av att bearbeta fiberväxter till önskad kvalitet.

Projektägare: Kurt Hansson
Projektslut: 2025-03-31
Budget: 4,0 miljoner kr
Kontakt: Kurt Hansson, 0224-10633 

Kategori

Jordbruk, Växtodling

Plats

 Hela landet