Landsbygdsnätverket

Lammlyftet - en svensk standard för lammköttskvalitet

Syftet är att korta livsmedelskedjan för lammkött samt öka mervärdet på svenskt lammkött. Projektet ska ta fram en svensk standard och manual för lammköttskvalitet som ska spridas via två informationskanaler, varav en ska vara internetbaserad. Standarden ska omfatta hela produktionskedjan, vilket är unikt för kött i Sverige. Till standarden kopplas en manual, som innehåller anvisningar för hur man på gård, vid transport och i slakteri kan arbeta för att säkra kvaliteten på lammkött.

Projektägare: Lantbrukarnas Ekonomi AB
Projektslut: 2020-12-31
Budget: 3,3 miljoner kr
Kontakt: Helena Stenberg, 070-5267970

Kategori

Husdjur, Jordbruk

Plats

 Hela landet