Landsbygdsnätverket

Lättviktsgrindar av höghållfast stål för högre säkerhet och bättre djurhantering

Lättviktsgrindar i höghållfast stål som ska förbättra säkerheten, minska stressen och öka effektiviteten, med utgångspunkt från nuvarande situationen för djurhantering. Projektet ska också ta fram ny geometri för grindarnas placering för att öka djurvälfärd och produktkvalitet genom mindre stress för djuren samt för att förbättra arbetsmiljö. De nya innovativa lättviktsgrindarna ska vara 50 % lättare än dagens konstruktion utan att tillverkningskostnaden ökar. De ska även vara 3 gånger mer hållfasta än dagens grindar och klara tuffa miljöer och kraften från fullvuxna nötkreatur samtidigt som de är lätta att hantera, flytta och montera.

Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektslut: 2021-06-30
Budget: 2,1 miljoner kr
Kontakt: Cecilia Hagberg 010-516 69 26

Kategori

Husdjur, Jordbruk

Plats

 Uppsala län, Värmlands län