Landsbygdsnätverket

Lönsam renskötsel - utveckling av premiumprodukter

Premiumprodukter med renkött som kan bära en positiv utveckling och vara ett skyltfönster för renkött. De ska bidra till utvecklingen av en ökad tillgänglighet på marknaden, i första hand i Sverige, men även på exportmarknader. Innovationen ska även bidra till verktyg för att öka förädlingsvärde och förädlingsgrad på produkter från ren som inte är så kallade premiumprodukter.

Projektägare: Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Projektslut:
2020-06-30
Budget: 3,8 miljoner kr
Kontakt: Helena Zimmer, 070-2096101

Kategori

Husdjur, Rennäring

Plats

 Norrbottens län