Landsbygdsnätverket

Mätning av mjölkurea på gårdsnivå

Genom att mäta ureainnehåll i individuella kors mjölk kan man ha kontroll över hur foderstaten fungerar och ge underlag för optimering av utfodringen.

Projektägare: Sveriges lantbruksuniversitet
Projektslut: 2023-06-05
Budget: 2,7 miljoner kr
Kontakt: Peter Udén, 070-1719044

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Husdjur, Jordbruk

Plats

 Uppsala län, Östergötlands län