Landsbygdsnätverket

Meat Standard Sweden - ett system för att förutsäga ätkvalitet på nötkött

En modell för att förutsäga köttkvalitet vid slakt som syftar till en nötköttsproduktion som bättre möter marknadens krav på en högre och jämnare ätkvalitet. I modellen ingår olika parametrar kopplade till köttkvalitet som finns identifierade och de ska valideras, kunna mätas och vara viktade mot varandra utifrån effekt på ätkvaliteten.

Projektägare: Svenska Köttföretagen AB, Skövde
Projektslut: 2023-02-28
Budget: 2,9 miljoner kr
Kontakt: Theres Strand, 070-3854510

Kategori

Husdjur, Jordbruk

Plats

 Västra Götalands län