Landsbygdsnätverket

Miljösmarta premiumprodukter – för ökad konkurrenskraft och bättre miljö

En lönsam och konkurrenskraftig modell för premiumägg med fokus på miljösmarta proteiner. Innovationsprojektet bygger hela leveranskedjan med miljösmart proteinråvara från mussla till fjäderfä. Musslor som proteinråvara möjliggör 100 % ekologiskt foder. Detta projekt gäller äggproduktion, men intresse har även visats från kycklingproducenter.

Projektägare: Musselfeed AB, Ellös
Projektslut: 2020-09-30
Budget: 4,7 miljoner kr
Kontakt: Jessica Vacklid, 070-3059375

Kategori

Husdjur, Jordbruk

Plats

 Hela landet