Landsbygdsnätverket

Minska fosfortillförsel genom förbättrad tillgänglighet vid tillväxtens start i majs

Öka markens tillgänglighet av fosfor, få ett effektivare utnyttjande av fosfor och minska risken för fosforläckage genom att behandla majsutsäde med ett ämne. Målet är att minska fosforgödslingen vilket gör att miljöbelastningen minskar och odlarnas ekonomi förbättras.

Projektägare: Hushållningssällskapet Skåne
Projektslut: 2021-06-01
Budget: 4,1 miljoner kr
Kontakt: Magnus Nilsson, 070-8161086

Kategori

Jordbruk, Växtodling

Plats

 Skåne län