Landsbygdsnätverket

Mobil gödselseparering för ett hållbart lantbruk

MobiSep Bedding - mobil gödselseparering ger en rad fördelar på mjölkgårdar. Fibrerna som separeras ut gör mjölkproducenten helt självförsörjande på strömedel, och den separerade gödseln blir mycket tunnare och därmed smidigare att sprida ut på åkern. Dessutom gör jordens snabbare upptag av separerad gödsel att mindre näring hinner avgå till luften. En mobil separator kan leverera hos 6-15 gårdar, och gör besök mellan 4-6 gånger per år och gård.

Projektägare: Agrilogik AB, Malmö
Projektslut: 2017-09-30
Budget: 1,4 miljoner kr
Kontakt: Filip Celander, 076-2235325

Kategori

Husdjur, Jordbruk

Plats

 Hela landet