Landsbygdsnätverket

Modernt IT-system för husdjursnära tjänster

Ett nytt och integrerat IT-baserat system för husdjursnära tjänster för producenter av mjölk och nötkött. Utgångspunkten är managementsystem (MGM system) på gårdarna (själva innovationen) och att systemet är öppet för alla rådgivare oavsett organisatorisk tillhörighet.

Projektägare: Skånesemin ekonomisk förening
Projektslut: 2020-09-30
Budget: 5,8 miljoner kr
Kontakt: Martin Olsson, 0415-19502

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Husdjur, Jordbruk

Plats

 Skåne län, Västra Götalands län