Landsbygdsnätverket

Nya drycker av fermenterade svenska frukter och bär – FERMAROM

Projektet ska skapa nya avsättningsmöjligheter för frukt- och bärproducenter samt skapa incitament för att ta tillvara frukt av sämre kvalitet. Genom minskat svinn i odling och lagring ska efterfrågan öka på svensk frukt- och bärråvara. Målet är att ta fram en fermenterad dryckesbas gjord på svensk äppelråvara som vanligtvis sorteras- eller väljs bort vid plockning. Dryckesbasen slutformuleras med fermenterade svenska bär.

Projektägare: ProViva AB
Projektslut: 2023-01-31
Budget: 2,2 miljoner kronor
Kontakt: Lennart Lindahl 070-5138649

Kategori

Trädgårdsnäring

Plats

 Hela landet