Landsbygdsnätverket

Odlingssystem för spannmålsodling i permanent vall

En i Sverige praktisk användbar metod för att odla spannmål i permanenta vallar, utan jordbearbetning. Innovationen utgörs av ett helt odlingssystem där de ingående delarna tillsammans möter de biologiska, fysikaliska och tekniska behoven som skiljer Sverige från de regioner som sedan länge har fungerande odlingssystem med lika avsikter som projektets. Projektet sammanför kunskap om fungerande system i andra klimat med forskning från Sverige och våra grannländer, för att kunna se och möta de nyckelfaktorer som gör odlingssystemet framgångsrikt.

Projektägare: Miljömatematik Malmö AB
Projektslut: 2024-03-01
Budget: 1,7 miljoner kr
Kontakt: Vidar Brodin, 070-8656901

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Jordbruk, Växtodling

Plats

 Hallands län, Skåne län