Landsbygdsnätverket

Övervakning av nötkreatur och får på bete för säkrare djurskydd och ökat utnyttjande av betesmark

Ett kostnadseffektivt övervakningssystem som kan effektivisera och underlätta tillsynen av djur på bete. RFID-tekniken har valts eftersom detta är en befintlig teknik som en del lantbrukare redan använder och användningen förväntas öka framöver. Lantbrukaren får ett säkrare system för kontrollräkning av djuren och kan på ett tidigt stadium få en signal om att något djur saknas och vilken individ det är. I förlängningen finns en rad applikationer som på sikt skulle kunna kopplas till exempelvis automatiserad vägning, hullbedömning eller hälsoövervakning.

Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektslut: 2023-01-31
Budget: 3,3 miljoner kr
Kontakt: Ann-Kristina Lind, 072-5326220

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Husdjur, Jordbruk

Plats

 Skåne län, Stockholms län, Uppsala län, Värmlands län