Landsbygdsnätverket

Övervakningssystem för betande djur för daglig tillsyn av djurens position och hälsa

Ett intelligent övervakningssystem för betande djur som hjälper djurägaren att effektivt sköta den dagliga tillsynen av djurens position och hälsa. Systemet består av en hårdvara som sitter på djuret med ett serversystem. Systemet registrerar avvikande beteende och röreslemönster som indikerar risker för djurets hälsa och skapar rekommendationer till djurägaren.

Projektägare: Sveriges lantbruksuniversitet
Projektslut: 2023-02-28
Budget: 7,4 miljoner kr
Kontakt: Anna Hessle, 0511-67143

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Husdjur, Jordbruk

Plats

 Västra Götalands län