Landsbygdsnätverket

Pick Up Safe

Minimera risken för inblandning av jord, förna och gödsel i grönmassan under skörd vilket ger förutsättningar för ett sporfritt ensilage.

Projektägare: MMG Konsult AB
Projektslut: 2022-12-31
Budget: 1,3 miljoner kr
Kontakt: Mats Gustafsson, 070-2267533

Kategori

Jordbruk, Växtodling

Plats

 Jämtlands län