Landsbygdsnätverket

Planeringsverktyg för rennäringsföretag – teknikutveckling i renskötseln

Ett verktyg som gör det möjligt att ute i fält, i kallt klimat och utan 3G/4G-nät samla in och exportera positionsdata till Renbruksplaner (RBP) och med hjälp av en ny kombination av befintlig testad teknik (utveckla mobilapp, buffrad insamlad data med koordinater, kommunikationsdrönarteknik, GPS-halsband, basstationer).
Innovationen uppdaterar med hjälp av drönare rennäringens modell för teknisk infrastruktur, arbetsflöde avseende datainsamling under operativt arbete inom områden som saknar 3G/4G datanätverk. Genom att data från operativ renskötsel respektive markanvändning kan hanteras i ett gemensamt planeringsverktyg ges förutsättningar för mer lönsamma rennäringsföretag med hållbara renbetesområden. Tekniken kan även användas för andra näringar.

Projektägare: Dálvvadis ekonomiska förening, Jokkmokk
Projektslut: 2020-12-31
Budget: 5,5 miljoner kr
Kontakt: Kerstin Kemlén, 070-2543261. Tekniska frågor: Samo Grasic

Kategori

Husdjur, Rennäring

Plats

 Norrbottens län