Landsbygdsnätverket

Plats- och sensorbaserad precisionsstyrning av insatsstyrd odling

Syftet är att ge fruktodlare ett beslutsstödsystem för att förebygga fyra vanliga problem; fruktträdskräfta, insektsangrepp, låg fukthalt i bladen och skadedjur som trivs i högt gräs. Målet med projektet är att ta fram och testa en robotprototyp för att övervaka fruktträdens status.

Projektägare: Ulf Nordbecks uppfinningar AB
Projektslut: 2024-12-20
Budget: 5,9 miljoner kr
Kontakt: Ulf Nordbeck, 073-3321051

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Trädgårdsnäring

Plats

 Hela landet