Landsbygdsnätverket

Produktionsstyrningssystem Odling 4.0

Utveckla ett svenskt produktionsstyrningssystem som genererar en digital värdekedja av odlingsinformation, insamlad från mobil, eller sensorer. Målet är en programvara som ska kunna användas av småföretagare med låga instegskostnader såväl som av större producenter och härigenom kunna få spårbarhet från sådd till utleverans och till slutkund och genom det, stärka svensk produktion och livsmedelshantering.

Projektägare: Arvalla AB
Projektslut: 2022-12-31
Budget: 12,4 miljoner kr
Kontakt: Thomas Wildig, 070-5918009

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Trädgårdsnäring

Plats

 Skåne län