Landsbygdsnätverket

Projekt Pigg - digitaliserad störningsfri mätning av grisars vikt och hudtemperatur för precision farming

Utveckla ett beslutsstöd för grisuppfödare med hjälp av en kamera för digitaliserad mätning av grisars vikt och hudtemperatur. Kameran består av tre delar: 1) kameramodulen, en IR-/termisk kamera 2) mjukvaran som i nära realtid följer djurens viktförändringar och temperaturutveckling 3) aggregeringen av datan från den nära realtidsövervakningen i en databas.

Projektägare: BMP Innovation AB
Projektslut: 2021-09-30
Budget: 5,2 miljoner kr
Kontakt: Graham McCarthy, 070-2608825

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Husdjur, Jordbruk

Plats

 Hela landet