Landsbygdsnätverket

Rätt råd digitalt

Projektet ska ta fram nya tjänster för effektivare och lönsammare nötköttsproduktion. Detta sker genom digitala rådgivningstjänster baserade på realtidsinsamlade data från respektive produktionsbesättning. Målet är att förbättra producenternas lönsamhet, minska miljöbelastningen, öka djurvälfärden och underlätta omställningen till en mera digitaliserad och effektiviserad livsmedelsproduktion i Sverige och internationellt.

Projektägare: Hencol AB
Projektslut: 2023-02-01
Budget: 4,4 miljoner kronor
Kontakt: Fredrik Helgodt, 073-1570457

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Husdjur, Jordbruk

Plats

 Hela landet