Landsbygdsnätverket

Reducering av metanutsläpp från nötkreatur med innovativ algprodukt

Syftet är att tillgängliggöra algbaserat fodertillskott för att minskad klimatbelastning hos svenska lantbruk med nötkreatur med mjölk och nötköttsproduktion. Målet är att bidra till reducering av metanutsläpp. Projektet ska bygga en försöksanläggning för att ta fram algbaserat fodertillskott.

Projektägare: Volta Greentech AB
Projektslut: 2023-08-01
Budget: 4,0 miljoner kr
Kontakt: Fredrik Åkerman, 070-7708633

Kategori

Husdjur, Jordbruk

Plats

 Västra Götalands län