Landsbygdsnätverket

Roterande spannmålsodling med permanent bottengröda (IP)

Insatsen ska leda till en kommersiellt tillgänglig utrustning för ett nytt odlingssystem med samodling av spannmål och vall i rader. Odlingssystemet ska medge hög avkastning av spannmål med minskat behov av jordbearbetning, ogräsbekämpning och gödsling. Utrustningen och odlingssystemet är kompatibelt både med konventionell och ekologisk odling. Syftet är förutom att verifiera och optimera tekniken även att verifiera och optimera odlingssystemet.

Det förväntas att spara diesel, kväve, kemikalier och jordbearbetning, genom att vallen (baljväxterna) bidrar med kväve från luften, hindrar uppförökning av ogräs och gynnar nyttoinsekter. Klippning kräver mindre energi än jordbearbetning och energin till fixering av kväve kommer via fotosyntes istället för från fossila källor. Bedömningen är vidare att detta system kan bidra till att utveckla ekologisk odling att bli mindre beroende av jordbearbetning att det kan öka andelen ettåriga grödor och därmed den totala produktionen av spannmål inom ekologisk odling. Dessutom bedöms också att odlingssystemet kan bidra till att minska glyfosatberoendet i bevarandejordbruk (CA).

Projektägare: Mapro Systems AB
Projektslut: 2026-09-30
Budget: 7 miljoner kronor
Kontakt: David Bauner, 0737 788 963

Kategori

Jordbruk

Plats

 Östergötlands län