Landsbygdsnätverket

SamZoner. Mångfunktionella skyddszoner - en innovativ metod som kombinerar miljö- & produktionsmål

Ett färdigt odlings- och skötselskoncept för mångfunktionella skyddszoner, baserat på vetenskapliga fakta, tester på pilotgårdar samt validering från lantbrukare, myndigheter, rådgivning och handel. Konceptet ska minimera risken för läckage av oönskade ämnen från åkermarken samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas, olika typer av rekreationsvärden skapas samt att lantbruk och handel får ökade möjligheter att kommersialisera en hållbar svensk växtodling. På så sätt kombineras en långsiktig produktivitet i lantbruket och skydd av miljön.

Projektägare: Odling i Balans
Projektslut: 2021-11-30
Budget: 3,7 miljoner kr
Kontakt: Helena Elmquist, 070-6227709, 010-1842521

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Jordbruk, Växtodling

Plats

 Dalarnas län, Kalmar län, Skåne län, Stockholms län, Uppsala län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län