Landsbygdsnätverket

Smartphone-app för effektivare fältarbeten

En GIS-app som medger enkel, snabb, flexibel och exakt platsbunden informationsinsamling. Den ska också möjliggöra effektiv organisering och rapportering av platsbundna uppdrag och arbetsuppgifter mellan uppdragsgivare och entreprenör eller mellan medarbetare. Innovationen ska även minska risken för fel och misstag i kommunikationen mellan olika aktörer.

Projektägare: Forsbergs Växtodling AB
Projektslut: 2020-10-31
Budget: 3,1 miljoner kr
Kontakt: Gustaf Forsberg, 070-3479667

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Jordbruk, Växtodling

Plats

 Skåne län, Uppsala län, Östergötlands län