Landsbygdsnätverket

SNP Prisportal - bästa pris för nötköttsproducenter

Syftet är att bidra till ökad lönsamhet för nötköttsproducenter som med underbyggd information förbättrar företagarens utgångsläge vid förhandling av prissättning för köttråvara vid slakt. Målet med projektet är att utveckla och testa en ny slakterioberoende och lantbrukardriven prisjämförelsetjänst som gör det möjligt för nötköttsproducenter att jämföra sina avräkningspriser från slakterierna. Detta ger nötköttsproducenterna rejält förbättrade möjligheter att förhandla fram bästa möjliga pris.

Projektägare: Agroväst Livsmedel AB
Projektslut: 2024-01-31
Budget: 1,8 miljoner kr
Kontakt: Anders Johansson, 076-1078172

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Husdjur, Jordbruk

Plats

 Hela landet