Landsbygdsnätverket

Spannmålsuttagaren

Syftet är att minska spillet vid uttagning av krossensilerat spannmål med hjälp av mekanisering som i sin tur leder till bättre arbetsmiljö, hygien och kvalitet. Målet är att ta fram en prototyp till spannmålsuttagare som kan vara en modell för framtida tillverkning.

Projektägare: Hans Arvidsson
Projektslut: 2022-12-31
Budget: 0,9 miljoner kronor
Kontakt: Hans Arvidsson, 070-2787676

Kategori

Husdjur, Jordbruk, Växtodling

Plats

 Västerbottens län