Landsbygdsnätverket

Spåra lantbruksdjur

Syftet med projektet är att lösa problem med tillsynen av djur på bete genom att kombinera ny kommunikationsteknik, sensorteknik, maskininlärning och GPS-positionering. Genom att fästa en GPS-spårsändare på djuren kan man analysera hur och var djuret rör sig. Målet är att öka djurvälfärden, öka konkurrenskraften hos djurhållarna och förbättra den biologiska mångfalden genom att använda marker längre bort från gårdscentrum.

Projektägare: C Security Systems AB
Projektslut: 2025-04-05
Budget: 5,9 miljoner kronor
Kontakt: Johan Backer, 070-5390377

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Husdjur, Jordbruk

Plats

 Hela landet