Landsbygdsnätverket

Storskaliga prototyptester för insamling och utvärdering av fältdata till grund för utveckling av avancerade beslutsstödstjänster

Syftet är att sätta upp en testmiljö där Ekobot kan genomföra storskaliga tester av en prototyp av ogräsroboten. Intentionen är att samköra två prototyper av den automatiserade robotplattformen under en hel säsong samt att ta fram en hållbar laddningsinfrastruktur baserad på solkraft. Målet är att prototypen ska vara testad och klar för att industrialiseras och kommersialiseras.

Projektägare: Ekobot AB
Projektslut: 2023-12-31
Budget: 5,7 miljoner kr
Kontakt: Erik Jonuks, 070-3850890

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Trädgårdsnäring, Växtodling

Plats

 Hela landet