Landsbygdsnätverket

SvampHäll. Utveckling av ett kostnadseffektivt och automatiskt system för produktion av ätlig svamp och svampodlingssubstrat i Sverige

Projektet ska utveckla ett kostnadseffektivt och automatiskt system för produktion av matsvamp och svampodlingssubstrat, samt återvinning av förbrukat odlingssubstrat i Sverige. Syftet är att genom ny och patenterad teknik med integrerade industriprocesser på ett kostnadseffektivt sätt minska kostnaden för Shiitake-svampproduktion med minst 30 procent, bland annat genom att minska energianvändningen med cirka 40 procent, samt återvinning av odlingssubstratet för ny energiproduktion. Målet är att på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt odla klimatsmart och proteinrik matsvamp i Sverige.

Projektägare: Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
Projektslut: 2023-01-31
Budget: 2,5 miljoner kronor
Kontakt: Shaojun Xiong, 070-5833888

Kategori

Trädgårdsnäring

Plats

 Västernorrlands län