Landsbygdsnätverket

Svenska proteingrödor som industriråvara

Svenskt jordbruk kan långsiktigt och storskaligt producera vegetabilisk proteinråvara baserad på fababöna (bondbönor och åkerbönor) och blå lupin/sötlupin till i första hand svensk och i andra hand internationell livsmedelsindustri. Proteinråvaran ska kunna användas till en ny generation hälsosamma, miljö- och klimatanpassade och ekonomiskt bärkraftiga livsmedel.

Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektslut: 2019-12-31
Budget: 7,6 miljoner kr
Kontakt: Lina Svanberg, 073-0260329

Kategori

Jordbruk, Trädgårdsnäring, Växtodling

Plats

 Skåne län, Uppsala län, Västerbottens län, Västra Götalands län