Landsbygdsnätverket

Svensk klimatkompensation - jordbruket som kolsänka

Ett verktyg för att göra det möjligt att klimatkompensera genom ökad kolinlagring i svensk jordbruksmark. Genom att kombinera befintliga tekniska lösningar kopplar innovationen ihop multipla användare på båda sidor av tjänsten: lantbrukare som kan få betalt för att lagra in kol, och företag eller privatpersoner som vill klimatkompensera.

Projektägare: Miljömatematik Malmö AB
Projektslut: 2023-03-31
Budget: 4,3 miljoner kr
Kontakt: Lova Brodin, 070-2996620

Kategori

Jordbruk, Växtodling

Plats

 Hallands län, Skåne län