Landsbygdsnätverket

Svenskt och öländskt kvalitetsmjöl från baljväxter för humankonsumtion

Syftet med projektet är att utveckla svenskt baljväxtmjöl från svenska sorter genom att testa olika processer och produktionsparametrar för att få säkra, funktionella och näringsrika baljväxtmjöl. Målet är att utveckla säkra, funktionella och näringsrika baljväxtmjöl från tre svenskodlade baljväxtsorter av gul ärta, åkerböna och brun böna i Kalmar Ölands Trädgårdsprodukters sortiment.

Projektägare: Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter
Projektslut: 2023-04-30
Budget: 5,8 miljoner kr
Kontakt: Håkan Johnsson, 070-1811012

Kategori

Jordbruk, Växtodling

Plats

 Hela landet