Landsbygdsnätverket

System för att uppmärksamma risk för skadlig markpackning

Syftet är hitta en lösning för jordbrukare att kunna uppmärksamma risk för skadlig markpackning i realtid vid körning med jordbruksekipage. Målet med projektet är att fram och testa en prototyp som är kopplad till en applikation.

Projektägare: Lovang Lantbrukskonsult AB
Projektslut: 2023-12-31
Budget: 4,5 miljoner kr
Kontakt: Ulrik Lovang, 070-6434469

Kategori

Jordbruk, Växtodling

Plats

 Hela landet