Landsbygdsnätverket

Utfodringsanläggning med individuell foderstyrning för suggor i grupp

En flyttbar utfodringsanläggning där det går att styra mängden foder till enskilda suggor och därmed förbättra produktionsresultatet och som även gör det möjligt att minska smittrycket från parasiter i jord parallellt med ett minskat växtnäringsläckage när suggor hålls utomhus.

Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektslut: 2023-11-15
Budget: 4,4 miljoner kr
Kontakt: Ann-Kristina Lind, 072-5326220

Kategori

Husdjur, Jordbruk

Plats

 Skåne län, Uppsala län