Landsbygdsnätverket

Utgödslingslarm Break box

Ett övervakningssystem för utgödslingsskrapor i gångar eller under spalt. Vid linbrott stänger övervakningssystemet ner utgödslingen, detta ger en betydligt snabbare reparation.

Projektägare: MMG Konsult AB
Projektslut: 2019-03-14
Budget: 0,8 miljoner kr
Kontakt: Mats Gustafsson, 070-2267533

Kategori

Husdjur, Jordbruk

Plats

 Jämtlands län