Landsbygdsnätverket

Utveckla smart, digital informationshantering för produktionsplantskolor

Digitala kataloger med komplett information om hela sortimentet hos svenska produktionsplantskolor. Syftet är att utveckla en ny och optimal digital lösning för en mer automatiserad produktion av informationsmaterial och möjligheter till anpassade och dagsaktuella informationsprodukter för olika kunder. Detta ska göras med utgångspunkt i hur behoven ser ut i projektägarens bransch och vad som finns att tillgå i andra branscher. Målet är att förbättra konkurrenskraften för svensk trädgårdsnäring genom att innovationen gör det möjligt att marknadsföra och informera om sina produkter på ett kundanpassat och kostnadseffektivt sätt.

Projektägare: Nya Eriksbo Plantskola AB
Projektslut: 2020-01-31
Budget: 1,9 miljoner kr
Kontakt: Berit Haggren, 073-0469799

Kategori

Handel och marknad, Trädgårdsnäring

Plats

 Hallands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län