Landsbygdsnätverket

Utveckling av näringsladdad broccolisoppa

En ny typ av förädlad broccoli med höga halter av glucoraphanin används till en ny konkurrenskraftig, god, näringsrik och lättillgänglig broccolisoppa, ett hälsomässigt bra alternativ till lunch, middag eller mellanmål. Den innovativa idén är själva produkten. Broccoli innehåller, liksom andra växter i kålfamiljen Brassicaceae, glukosinolater, och särskilt intressant är glucoraphanin, som har antioxidativa och andra hälsomässigt gynnsamma effekter. I den aktuella superbroccolin Beneforte finns 2-3 gånger högre halt av glucoraphanin än i vanlig broccoli.

Projektägare: Grönsaksmästarna Nordic AB
Projektslut: 2020-04-30
Budget: 2,7 miljoner kr
Kontakt: Stefan Tadic, 042-6000501

Kategori

Trädgårdsnäring

Plats

 Skåne län