Landsbygdsnätverket

Utvecklingsprojekt för ökad användning av drönare i rennäringen

En specialanpassad och effektiv drönare som ska kunna användas året runt och på renarnas villkor. Den ska kunna användas direkt och operativt i renskötseln vid förflyttningar, för att söka efter renar och för att snabbare kunna skapa en överblick i olika situationer. Dessutom ska drönaren kunna användas för datainsamling om snö, vegetation och annan markanvändning. Därigenom kan man minska användning av terrängfordon både sommar- och vintertid och öka välmåendet för både renar och människor.

Projektägare: Sveriges lantbruksuniversitet
(Borgefalk Research Corporation AB)
Projektslut: 2021-05-31
Budget: 7,3 miljoner kr
Kontakt: Erik Wiberg, 070-3040101

Kategori

Husdjur, Rennäring

Plats

 Norrbottens län