Landsbygdsnätverket

Vetlink

Syftet är att utveckla en innovativ mjukvarulösning som kombinerar virtuella veterinärbesök och tidseffektiva arbetsmetoder genom ett avancerat AI som samlar in djurdata, analyserar händelser och genererar automatiska åtgärdsförslag till veterinären och lantbrukaren. Målet är att utveckla en modern lösning, som kan bli en ny Golden Standard för veterinärvård i Sverige och internationellt. Vetlink ökar veterinärens närvaro ute hos lantbrukaren, bidrar till en snabbare och förbättrad djurvård, förbättrar arbetssituation för både veterinären och lantbrukaren, samtidigt som rollfördelningen förtydligas mellan parterna och veterinärens status och integritet stärks.

Projektägare: Agricam AB
Projektslut: 2023-03-01
Budget: 7,1 miljoner kronor
Kontakt: Ellinor Eineren, 076-8619905

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Husdjur, Jordbruk

Plats

 Hela landet