Landsbygdsnätverket

Vildsvinsstopp

Syftet är att minimera viltskadorna i växtodling, framför allt från vildsvin. Vi arbetar med att ta fram ett kostnadseffektivt koncept för stängsling mot vildsvin, som på sikt även kan användas mot annat vilt. Målet är att utveckla en ny stolpe för elstängsel, utveckla utrustning för att maskinellt sätta upp stolpar och stängsel samt effektivt sköta klippning kring stängsel.

Projektägare: Agrigera AB
Projektslut: 2022-09-30
Budget: 5 miljoner kr
Kontakt: Ragni Andersson, 070-3491263

Kategori

Jordbruk, Växtodling

Plats

 Jönköpings län, Östergötlands län