Landsbygdsnätverket

Webbaserat verktyg för val av mellangröda

Ett webbaserat verktyg och en interaktiv tjänst till hjälp för lantbrukaren vid val av rätt mellangröda till rätt plats. I verktyget kommer användaren kunna vikta olika parametrar som är viktiga för just deras syfte som kvävefixering, strukturförbättring, sanering, med mera samt såtidpunkt, växtperiod och jordtyp. En plattform där all kunskap kring mellangrödor för svenska förhållanden kan samlas kommer att utvecklas. Det kommer att bli en interaktiv plats där alla kan lägga in information och en social plattform där man kan utbyta erfarenheter kring mellangrödor.

Projektägare: HIR Skåne
Projektslut: 2022-04-03
Budget: 1,2 miljoner kr
Kontakt: Oskar Hansson, 070-8161043

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Jordbruk, Växtodling

Plats

 Skåne län