Landsbygdsnätverket

Innovationsseminarium på Ultuna

Unik möjlighet att förverkliga bra idéer

Tid: 22 maj kl. 12.30-15.00
Plats: Sal S, Ulls hus, Almas allé 8, Ultuna, Uppsala