Landsbygdsnätverket

Utvärdering av Framtidsverkstaden på Elmia

Tack för att du tar dig tid att svara på enkäten, dina synpunkter är viktiga för oss!

1. Hur upplevde du informationen du fick i förväg om Framtidsverkstaden?
1. Hur upplevde du informationen du fick i förväg om Framtidsverkstaden?2. Hur upplevde du instruktionerna på plats?
2. Hur upplevde du instruktionerna på plats?3. Hur upplevde du att arbetet i gruppen fungerade?
3. Hur upplevde du att arbetet i gruppen fungerade?4. Hur upplevde du redovisning och jurybedömning?
4. Hur upplevde du redovisning och jurybedömning?5. Hur upplevde du de praktiska arrangemangen med lokal och lunch?
5. Hur upplevde du de praktiska arrangemangen med lokal och lunch?6. Skulle du kunna rekommendera andra studenter att delta i en Framtidsverkstad på Elmia Lantbruk 2020?
6. Skulle du kunna rekommendera andra studenter att delta i en Framtidsverkstad på Elmia Lantbruk 2020?